Verlenging Maarland Fase 1, 2 & 3

14 juni 2022

deel:

Eerder informeerden wij u over het parkeerverbod en gedeeltelijke wegafsluiting aan de Maarland. Dit is nodig vanwege de verbeterwerkzaamheden die aannemer Dura Vermeer voor ons uitvoert. Deze werkzaamheden startten later dan verwacht. Het parkeerverbod en de gedeeltelijke wegafsluiting worden dan ook verlengd. In dit bericht leest u hier meer over.

Verlenging parkeerverbod Maarland – Fase 1

Voor fase 1 van de verbeterwerkzaamheden in de Maarland geldt een parkeerverbod ter hoogte van de huisnummers Maarland 4 tot en met 22. Dit parkeerverbod wordt verlengd. We verwachten dat dit parkeerverbod tot 29 april 2022 duurt.

Verlenging parkeerverbod Maarland – Fase 2

Voor fase 2 van de verbeterwerkzaamheden in de Maarland geldt een parkeerverbod ter hoogte van de huisnummers Maarland 23  tot en met 35. Dit parkeerverbod wordt verlengd. We verwachten dat dit parkeerverbod tot 3 juni duurt.

Verlenging parkeerverbod Maarland – fase 3

Voor fase 3 van de verbeterwerkzaamheden in de Maarland geldt een parkeerverbod ter hoogte van de huisnummers Maarland 37 tot en met 67. Dit parkeerverbod wordt verlengd. We verwachten dat dit parkeerverbod tot 1 juli duurt.

Gedeeltelijke wegafsluiting Maarland

Het is mogelijk dat een gedeelte van de weg wordt afgesloten als er groot vervoer nodig is voor de werkzaamheden. Tijdens deze speciale werkzaamheden zorgt aannemer dura Vermeer voor een verkeersregelaar. De straat blijft verder open voor al het verkeer.

We willen niet onnodig parkeerplekken bezet houden. Zijn de parkeerplekken niet nodig voor de werkzaamheden, dan plakken we de borden af. U kunt dan gewoon parkeren. Zijn de plekken langer nodig dan vragen we verlenging aan en informeren u weer.

Goedgekeurd door de Gemeente Rotterdam

De verlenging voor het parkeerverbod en de mogelijke wegafsluiting zijn goedgekeurd door de Gemeente Rotterdam en worden met borden aangegeven. Staat uw auto er toch? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Ook wordt uw auto weggesleept. U betaalt hiervoor zelf de kosten. Deze vindt u op de website van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-op-straat.

Bedankt voor uw medewerking!

We begrijpen dat het (verlengde) parkeerverbod en het gedeeltelijk afsluiten van de weg voor overlast kunnen zorgen. Toch rekenen we op uw begrip en uw medewerking. Alvast hartelijk dank daarvoor.