Verlenging Maarland Fase 1, 2 & 3

15 mei 2022

deel:

Eerder informeerden wij u over het parkeerverbod en gedeeltelijke wegafsluiting aan de Maarland. Dit is nodig vanwege de verbeterwerkzaamheden die aannemer Dura Vermeer voor ons uitvoert. Deze werkzaamheden startten later dan verwacht. Het parkeerverbod en de gedeeltelijke wegafsluiting worden dan ook verlengd. In dit bericht leest u hier meer over.

Verlenging parkeerverbod Maarland – Fase 1

Voor fase 1 van de verbeterwerkzaamheden in de Maarland geldt een parkeerverbod ter hoogte van de huisnummers Maarland 4 tot en met 22. Dit parkeerverbod wordt verlengd. We verwachten dat dit parkeerverbod tot 29 april 2022 duurt.

Verlenging parkeerverbod Maarland – Fase 2

Voor fase 2 van de verbeterwerkzaamheden in de Maarland geldt een parkeerverbod ter hoogte van de huisnummers Maarland 23 tot en met 41. Dit parkeerverbod wordt verlengd. We verwachten dat dit parkeerverbod tot 3 juni duurt.

Parkeerverbod Maarland – Fase 3

Fase 3 van de verbeterwerkzaamheden volgen later. Het parkeerverbod voor deze fase is door de gemeente Rotterdam goedgekeurd voor onderstaande:

 Parkeerplekken ter hoogte vanIngang verbodEinde verbod
Fase 3Huisnummers 43 tot en met 65Maandag 16 meiVrijdag 17 juni

We willen niet onnodig parkeerplekken bezet houden. Zijn de parkeerplekken niet nodig voor werkzaamheden, dan plakken we de borden af. U kunt dan gewoon parkeren. Zijn de plekken langer nodig dan vragen we verlenging aan en informeren u weer.

Gedeeltelijke wegafsluiting Maarland

Het is mogelijk dat een gedeelte van de weg wordt afgesloten als er groot vervoer nodig is voor de werkzaamheden. Tijdens deze speciale werkzaamheden zorgt aannemer dura Vermeer voor een verkeersregelaar. De straat blijft verder open voor al het verkeer.

Bedankt voor uw medewerking!

We begrijpen dat het (verlengde) parkeerverbod en het gedeeltelijk afsluiten van de weg voor overlast kunnen zorgen. Toch rekenen we op uw begrip en uw medewerking. Alvast hartelijk dank daarvoor.