Verbeterprogramma

Het Verbeterprogramma Vreewijk is opgezet vanuit de wijkvisie die de gemeente Rotterdam en (de rechtsvoorganger van) Havensteder in 2008 hebben opgesteld. Het Verbeterprogramma Vreewijk behelst de aanpak van ruim 1.400 woningen en bedrijfsruimten in de buurten Valkenier, Buurt 9 en de Linker Halve Vlieger. De aanpak is gericht op de modernisering van de woningen aan de binnenkant met behoud van het authentieke karakter van de woning aan de buitenkant.

Het Verbeterprogramma is opgesteld door Havensteder, de gemeente Rotterdam, de Huurdersvereniging Vreewijk (HvV) en de Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV). Uitgangspunt bij de aanpak is dat de woningen behouden blijven, tenzij dit technisch of financieel niet mogelijk of haalbaar is. Het programma draagt bij aan het behoud van het authentieke karakter van de wijk en de woningen. Als het volledige Verbeterprogramma is afgerond, zien de straten en de wijk er weer mooi uit zoals Vreewijk ooit bedoeld was.

Aangenaam en gezond wonen

De werkzaamheden aan de woningen die Havensteder vanuit het Verbeterprogramma uitvoert, zorgen ervoor dat de huurwoningen weer een lange periode mee kunnen. Voor de huurders van Havensteder in Vreewijk betekent het dat zij na afronding van de werkzaamheden een comfortabele, goed geïsoleerde en energiezuinige woning hebben. Bovendien krijgen de woningen een nieuwe mechanische ventilatie en worden de woning aangepast zodat er via de vloer en wanden geen vocht het huis binnen kan komen. En dat woont een stuk gezonder.
Havensteder investeert hiermee flink in groot onderhoud en maatregelen die het wooncomfort verhogen. En daarmee in het woongenot en woonplezier van haar huurders.

Sociaal Plan

Havensteder, BOV en Huurdersvereniging Vreewijk (HvV) hebben nauw opgetrokken in het tot stand komen van de plannen in het verbeterprogramma. Hierbij zijn BOV en HvV een kritische gesprekspartner geweest en met hen stelden we ook een Sociaal Plan op. Om u als bewoner van het verbeterprogramma duidelijkheid te verschaffen in welke rechten en plichten u heeft tijdens het onderhoud leest u terug in het sociaal plan. Het sociaal plan geldt als uitgangspunt voor het hele verbeterprogramma. Het sociaal plan wordt per deelproject uitgewerkt in een redelijk voorstel wat voor akkoord wordt voorgelegd aan de bewoners.

NPRZ

Met het Verbeterprogramma in Vreewijk dragen we bij aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen naar een sterk Zuid. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.