Herstellen of vervangen

Tijdens de werkzaamheden gaat de aannemer waar nodig onderdelen aan de woningen herstellen of vervangen. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Controleren lekkages op daken en herstellen.
  • Herstellen kapotte bakstenen.
  • Herstellen voegwerk.
  • Controleren en als nodig herstellen elektrische-, water- en gasinstallaties.
  • Nalopen groepenkast en indien technisch noodzakelijk wordt deze uitgebreid of vervangen.
  • Vervangen zachtboard en systeemplafonds door gipsplafond op begane grond (als aanwezig).