Partners

Binnen het Verbeterprogramma werken woningcorporatie Havensteder, gemeente Rotterdam, Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) en Huurdersvereniging Vreewijk (HvVreewijk) samen.

Havensteder biedt…

Havensteder biedt betaalbare huizen aan mensen met een laag inkomen of een kwetsbare positie. Dat doen we in Rotterdam en omgeving, waar we zo’n 45.000 woningen verhuren. We bouwen al jaren aan onze wijken. Samen met en voor bewoners. En samen met onze belanghouders. Ook in financieel zwaar weer. Havensteder is een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam. Huis voor huis. Straat voor straat. Wijk voor wijk. Havensteder. Sterk in wonen.

Havensteder steekt veel energie, middelen en tijd in wijkprojecten voor en met bewoners. Natuurlijk lukt dat alleen als er draagvlak is en ze duurzaam samenwerkt met de bewoners van haar 50.000 woningen, de gemeente, deelgemeenten en instanties. Samen kunnen ze wonen, welzijn en zorg goed afstemmen.

Deelgemeente Feijenoord is…

Feijenoord is een dynamische en kleurrijke deelgemeente, die hard werkt aan het opknappen van wijken en het verbeteren van de leefsituatie van de bewoners. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden allerlei activiteiten ontwikkeld om van Feijenoord een veilige, schone en sociaal sterke deelgemeente te maken. Feijenoord heeft negen wijken. Vreewijk ligt in het meest zuidelijk deel en staat bekend om het groene en rustige karakter. De deelgemeente investeert veel tijd, energie en middelen om het bijzondere karakter van deze wijk te verbeteren en op peil te houden.

Huurdersvereniging Vreewijk (HvV) behartigt…

De HvV behartigt de belangen van de huurders van Havensteder in Vreewijk. Ze onderhandelt met Havensteder over onderwerpen die de wijk aangaan. Ook helpt zij individuele huurders bij vragen en moeilijkheden.

Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) behartigt…

De BOV behartigt de belangen van alle inwoners van Vreewijk. Ze is aanspreekpunt voor de overheid als het gaat om bewonersparticipatie. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die de bewoners aangaan. BOV biedt een baliefunctie in de vorm van Het Trefpunt aan de Dreef 83a. Hier kunnen bewoners terecht met vragen en problemen.