Cultuurhistorie

In 2007 hebben deelgemeente Feijenoord en woningcorporatie Havensteder een Wijkvisie voor Vreewijk opgesteld. Hierin wordt een toekomstbeeld geschetst voor de wijk op basis van een reeks projecten op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak. Eén van die projecten is de aanpak van 1.327 woningen in Vreewijk in de buurten Valkenier, Buurt 9 en de Linker Halve Vlieger. Rondom dit project is in Vreewijk een maatschappelijke discussie ontstaan. Naast volkshuisvestelijke argumenten over de positie van bewoners en de samenstelling van het toekomstige woningprogramma, is de cultuurhistorische betekenis van Vreewijk een belangrijk argument. Vreewijk is ten slotte aangewezen als beschermd stadgezicht. De Nijl architecten heeft in 2008 in opdracht van de gemeente Rotterdam een Cultuurhistorische studie van Vreewijk gemaakt.