Geschiedenis van het Verbeterprogramma

Een aantal jaren geleden is Havensteder vol enthousiasme gestart met de verbeteringen van de eerste 150 woningen. De omvang van de werkzaamheden bleek echter groter dan we van tevoren hadden voorzien en dat leverde grote financiële druk op. We hebben daarom het verbeteringsplan tussentijds gewijzigd. Daarbij zijn de aard en het karakter van de werkzaamheden aangepast zonder concessies te doen aan de uiteindelijke kwaliteit van de woningen en uitstraling van de wijk.
Voor onze bewoners is het behoud van de wijk en de woningen het allergrootste goed en dat belang onderschrijven wij. We zijn blij dat we nu alle woningen kunnen aanpakken zodat Vreewijk kan blijven voortbestaan. Een fijne wijk waar – nu en in de toekomst – huurders met plezier en comfortabel kunnen wonen. Het is voor ons een plan met grote toegevoegde waarde, want hiermee dragen wij bij aan onze kerntaak: voldoende aanbod van betaalbare, kwalitatieve woningen om zoveel mogelijk mensen met een bescheiden inkomen een dak boven het hoofd te bieden.

Leren van onze ervaringen

Inmiddels hebben we al veel ervaringen opgedaan met de uitvoering van het verbeterprogramma. Daar leren we van. En die ervaringen zetten we om in aanpassingen waar onze huurders wat aan hebben. Doordat we onze huurders intensief begeleiden met de inzet van sociaal begeleiders, weten we wat een impact het verbeterprogramma heeft op de bewoners. We realiseren ons dat het verbeterprogramma als ingrijpend wordt ervaren door bewoners. Het is ook niet niks. Daarom vinden we het belangrijk dat onze bewoners goed op de hoogte zijn over wat er gaat gebeuren, denken we mee over oplossingen op maat en proberen we met allerlei maatregelen het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de huurders. En daar waar het kan, proberen we rekening te houden met persoonlijke wensen.
In 2017 en de eerste helft van 2018 zijn de woningen in een groot aantal straten van de Valkeniersbuurt al opgeleverd. Het resultaat is prachtig. Ook de eerste reacties van bewoners zijn over het algemeen goed. Ze zijn blij met het eindresultaat en voelen zich thuis in hun verbeterde woning.