Beschermd stadsgezicht

Gemeente Rotterdam heeft in 1997 besloten tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Vreewijk. Het gaat om het deel tussen de Beukendaal en de Groene Hilledijk. De verschillende soorten woningen zijn karakteristiek geweest voor de ontwikkeling van vooroorlogse volkshuisvesting in de rest van het land. Kenmerkend zijn de lange brede hoofdassen, de open ruimte met bijzondere gebouwen, achter- en binnenterreinen en de met ligusterhagen langs de voor-, achter- en hoektuinen.

In februari 2012 heeft de toenmalige staatssecretaris 900 woningen in tuindorp Vreewijk aangewezen als beeldbepalend. Ook werden nog 35 woonblokken, ruim 200 woningen, aangewezen als rijksmonument.