Van voorbereiding naar uitvoering

Het Verbeterprogramma kent een lange historie. In de aanloop naar de uitvoering zijn verschillende studies en onderzoeken gedaan en plannen uitgewerkt.

Masterplan buitenruimte

Eén van die plannen is het Masterplan voor de buitenruimte van Vreewijk. Opgesteld voor de herinrichting van de buitenruimte in Vreewijk waarbij het belang van het groene karakter van de wijk voorop staat. In het masterplan staan de aanpak en de basisregels over de (her)inrichting van het gebied beschreven. Herstel en behoud van het groene karakter zijn hierbij de voorwaarden. In de buurten Valkenier, Buurt Negen en Linker Halve Vlieger speelde het Masterplan een leidende rol bij het opstellen van het Verbeterprogramma Vreewijk.

Bomenplan

Het Bomenplan is een uitwerking van het Masterplan Buitenruimte. Het beschrijft het huidige en gewenste bomenbestand van Vreewijk. Op 18 maart 2013 bekeken bewoners en professionals tijdens een interactieve sessie in welke delen van Vreewijk nieuwe bomen welkom zijn. Ook bespraken zij hoe bijvoorbeeld kapaanvragen het beste te toetsen zijn aan het nieuwe bomenplan. De conclusies van deze avond zijn meegenomen in het plan. Het dagelijks bestuur van de voormalige deelgemeente Feijenoord keurde op 14 maart 2014 het Bomenplan goed. Het Bomenplan is een gezamenlijk handvat voor het omgaan met het bomenbestand in Vreewijk in het algemeen en het Verbeterprogramma in het bijzonder.

Straten en parkeren

In het Masterplan Buitenruimte is bedacht hoe het dorpse karakter en de groene uitstraling van Vreewijk versterkt worden. Een aantal voorbeelden over hoe dat te bereiken, zijn:

  • Nieuwe inrichting van de straten waardoor een groener straatbeeld ontstaat en de kwaliteit verbetert.
  • Eenrichtingsverkeer in smalle woonstraten, met eenzijdige langsparkeren en een stoep. In principe worden de volgende maten aangehouden; rijbaan 3,50 meter, parkeerstrook 1,80 meter en stoep 1,35 meter. Totale breedte 6,65 meter.
  • Voor de bestrating gebruiken we nieuwe dikke klinkers. Waar mogelijk worden kruisingen van achterpaden met de straten herkenbaar door het plaatsen van één of twee bomen.