Sociaal plan

Havensteder, BOV en Huurdersvereniging Vreewijk (HvV) hebben nauw opgetrokken in het tot stand komen van de plannen in het verbeterprogramma. Hierbij zijn BOV en HvV een kritische gesprekspartner geweest en met hen stelden we ook een Sociaal Plan op. Om u als bewoner van het verbeterprogramma duidelijkheid te verschaffen in welke rechten en plichten u heeft tijdens het onderhoud leest u terug in het sociaal plan. Het sociaal plan geldt als uitgangspunt voor het hele verbeterprogramma. Het sociaal plan wordt per deelproject uitgewerkt in een redelijk voorstel wat voor akkoord wordt voorgelegd aan de bewoners.