Wat gebeurt er met door uzelf aangebrachte verbeteringen?

Heeft u in uw woning zelf verbeteringen of voorzieningen aangebracht? Dan wilt u natuurlijk weten of:

  • Deze aanpassingen kunnen blijven zitten
  • Deze aanpassingen terugkomen na de werkzaamheden
  • U een vergoeding ontvangt.

We kunnen hier geen standaard antwoord op geven. Dat bekijken we per situatie. Dit gebeurt als de sociaal begeleider bij u thuis komt om het verbetervoorstel te bespreken.

Zelf aangebrachte voorziening

Grote aanpassingen die huurders in of aan hun woning (laten) doen, noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Is een aanpassing in uw woning ook een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)? Dat is afhankelijk van of u een schriftelijke toestemming van Havensteder (of één van haar rechtsvoorgangers) heeft gekregen voor de aanpassing. Heeft u deze schriftelijke toestemming voor de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) gekregen? Wilt u deze dan laten zien tijdens uw gesprek met de sociaal begeleider van Havensteder.