Waarom vloer vervangen

Als onderdeel van het Verbeterprogramma in Vreewijk vervangen we tijdens het groot onderhoud de houten ondervloer op de begane grond door een nieuwe cementdekvloer. Dat is noodzakelijk, ook als er in de woning nog geen zichtbare last is van optrekkend vocht.
Om de ondervloer te kunnen vervangen, moet op de begane grond de vloerbekleding van de huurders (zoals laminaat, parket, plavuizen, vloerbedekking) worden verwijderd. Dat is vervelend voor de mensen die hun vloer niet kwijt willen. Bijvoorbeeld omdat deze nog vrij nieuw is of er nog mooi uitziet.

Het vervangen van de vloer hoort bij de dringende werkzaamheden van de woning. Er zijn zwaarwegende redenen voor om dit tijdens het onderhoud van het verbeterprogramma te doen. En dus niet pas later als een huurder gaat verhuizen. Hieronder leest u waarom dat is:

  • In Rotterdam stijgt het grondwater. Woningen die niet gefundeerd zijn (zoals woningen in Vreewijk) zijn aan het verzakken. De afstand tussen de vloer en het grondwater wordt daardoor steeds kleiner.
  • In Vreewijk zijn de houten ondervloeren en de spouwmuren van veel woningen erg vochtig. Bij veel houten ondervloeren is er al houtrot gevonden en is er risico op instorten van de vloer.
  • Het is heel aannemelijk dat dit probleem de aankomende jaren nog erger wordt als we nu niet ingrijpen.
  • Het optrekkend vocht levert steeds meer vocht- en schimmelproblemen in de woning op. Vocht en schimmel in de woning zijn ongezond voor de bewoners en slecht voor het behoud van de woning.
  • Kleine aanpassingen om vochtproblemen te verhelpen, werken niet meer. Vanwege de stijging van het grondwater en het verzakken van de woningen, is dit een groot probleem, dat om een grootschalige aanpak vraagt.
  • Uitstel is niet verantwoord. Het proces van stijgend water en verzakkende woningen kan snel verlopen. Daardoor kunnen we niet voorspellen wanneer problemen te groot worden.
  • Met het groot onderhoud kunnen we het probleem nu goed aanpakken. Dit houdt in dat we alle houten ondervloeren vervangen door een cementdekvloer die de aankomende 25 jaar niet wordt aangetast door optrekkend vocht. Daarnaast wordt een waterkering in de wand aangebracht om optrekkend vocht te voorkómen.
  • Het resultaat is een woning waar de problemen met vocht en schimmel zijn opgelost danwel worden voorkómen. Ook bij de woningen waar de vochtproblemen nog alleen onder de vloer zitten en nog niet zichtbaar zijn.

De vloer vervangen is dus nodig voor het behoud van de huurwoningen van Havensteder in Vreewijk. Maar ook van belang voor de gezondheid en veiligheid van de huurders.