Jagerslaan

Deze straat hoort bij fase 2 (Valkeniersbuurt West) van het Verbeterprogramma. Hier zijn de werkzaamheden al afgerond.