Bereikbaarheid Maarland, Langegeer en Lede

11 november 2019

deel:

Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de woningen aan het Maarland en Melkpad nog in volle gang. Eind van het jaar leveren we de laatste woning aan het Maarland en Melkpad op. 19 november aanstaande starten we met de werkzaamheden aan de eerste woning aan de Langegeer. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de Langegeer en de Lede.

Parkeerverbod Langegeer en Lede

Vanaf 8 november geldt er een parkeerverbod in de Langegeer en de Lede. Inmiddels zijn de borden hiervoor geplaatst. Let op: het parkeerverbod geldt alleen bij de bouwplaats die met hekken is afgezet. Daarbuiten kunt u dus gewoon parkeren. De bouwplaats wordt per huizenblok verplaatst te beginnen bij de Langegeer 89. Het is verboden op de bouwplaats te komen. Er wordt een voetpad aangelegd om langs de bouwplaats te lopen. De uitvoerders van Dura Vermeer geven aan welke delen van de weg worden afgezet. Twijfelt u? spreek dan een uitvoerder van Dura Vermeer aan.

Langegeer afgesloten

Vanaf maandag 11 november wordt de Langegeer vanuit de richting Bree afgesloten. Dit betekent dat u gedurende de werkzaamheden de Langegeer vanaf de Bree en vanaf het Maarland niet meer kunt in rijden en er ook niet kunt parkeren. De ruimte in de straat en de parkeerplaatsen is nodig om de bouwmaterialen, de kraanwagen en de containers te plaatsen en veilig te kunnen werken.

Melkpad en Maarland weer toegankelijk

De werkzaamheden aan het Maarland en Melkpad verwachten we eind 2019 af te ronden. Het Melkpad en Maarland tot de kruising met het Melkpad worden tussen 11 en 18 november zo snel mogelijk opengesteld voor doorgaand verkeer zodat de route vanaf het Maarland richting het Melkpad weer open is. Maarland tussen huisnummers 4-22 is dan een doodlopende weg.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de sociaal begeleiders. Zij helpen u graag verder op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 010-8902525 en vreewijk@havensteder.nl

Excuses voor de overlast. Wij hopen op uw begrip en uw medewerking. Alvast hartelijk dank daarvoor.