28 augustus 2015

Herstructureringsproces Vreewijk 2007-2015. Een compilatie.Ruim zeven jaar volgde Het Portaal de veranderingen in Vreewijk. Met meer dan 30 films in de serie ‘Kroniek van een Herstructurering’ blijft het proces van verandering voor de toekomst bewaard. Deze compilatiefilm laat in vogelvlucht zien hoe bewoners, partners, Havensteder, Gemeente Rotterdam samenkwamen in Vreewijk Verder. En nu samen werken aan de aanpak van 1300 woningen.

In de loop van de jaren is goed te zien hoe belangrijk vertrouwen is in de samenwerking. De eerste jaren van de herstructurering stonden in het teken van vertrouwen bouwen en samen plannen maken. Er was tegenstand tegen sloop en van samenwerking was toen geen sprake. Verandering kwam langzaam maar zeker. Vanaf 2012, toen het samenwerkingsconvenant werd getekend, overleggen Bewonersorganisaties, Havensteder en de Gemeente Rotterdam in een vaste regelmaat over de voortgang en de uitvoering van het verbeterprogramma in Vreewijk. Zowel over het verbeteren van de huizen als de woonomgeving (de straten en het groen). Nu de eerste twee straten gerenoveerd worden, kijkt deze compilatiefilm terug naar het proces daar naartoe.

Als we terugkijken is er in ieder geval één conclusie waar je niet omheen kunt: Intensief samenwerken met bewoners en alle partners is essentieel als je deze mooi wijk wilt verbeteren. Tuindorp Vreewijk blijft nu het karakteristieke tuindorp waar Vreewijk in binnen- en buitenland om bekend is. Maar vooral het Tuindorp waar de bewoners van Vreewijk thuis zijn.