11 november 2015

De prijs van succes

“De prijs van succes”

Loslaten doet pijn. In deze laatste film van Portaal over de verbetering van Vreewijk schetsen de makers het eerlijke beeld van nu. Waar staan we met z’n allen in het proces en hoe kijken de partijen daar nu tegenaan.

De aanpak in Vreewijk verandert. De prachtige maar dure renovatie van Reigerpad en Weimansweg kan niet doorgezet worden in de rest van het Verbetergebied. Hoe nu verder? In deze film komen de verschillen in opvatting hierover duidelijk naar voren. Hoe houd je de samenhang vast in het wijkbeeld? Wat zouden bewoners willen? Is sloop nog een van de opties of is er een andere verbeteraanpak mogelijk.

Het blijft een ingewikkelde klus om de aanpak door te zetten. Want er moet verbeterd worden. Daarbij is vertrouwen in elkaar van groot belang. Is de prijs van succes te hoog, of kunnen we samen door met minder geld? We gaan door met de aanpak van de woningen,  op een manier die ook in de toekomst realistisch is.