Mijn vraag

Over de aanpak van de 1.327 woningen in Tuindorp Vreewijk valt veel te vertellen en misschien nog wel meer te vragen.

Informatie bewoners Vossepad en Valkeniersweg
Heeft u vragen, of is er iets onduidelijk, dan kunt u een afspraak maken met uw sociaal begeleider Esther van der Weerd of Peter van Mil van Havensteder. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, via info@havensteder.nl of 010 – 890 25 25.

Wat is uw vraag?
Op de pagina veelgestelde vragen staan de belangrijkste Vragen en antwoorden  op een rij. Hier leest u de belangrijkste vragen en antwoorden voor de aanpak van de woningen in het Vossepad. Woont u elders in de Valkeniersbuurt, Linker Halve Vlieger of Buurt 9? Zodra uw woning aan de beurt is, vindt u hier de belangrijkste vragen en antwoorden. Natuurlijk informeren wij u vooraf per brief en u krijgt een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Informatie bewoners andere straten Verbetergebied
Woont u in de Valkeniersbuurt, Linker Halve Vlieger of Buurt 9 en heeft u nu al een dringende vraag over de aanpak van uw woning? Neem ook dan contact op met de sociaal begeleider. Zodra uw woning aan de beurt is, vindt u hier de belangrijkste vragen en antwoorden. Natuurlijk informeren wij u vooraf per brief en u krijgt een uitnodiging voor een bijeenkomst.