Doe mee!

U kunt op verschillende manieren meedoen en meedenken over de aanpak van uw woning. Bijvoorbeeld in een planteam of tijdens een bewonersavond.

Wat doet een planteam?
De planteams hebben een zeer belangrijke rol in de verbeteraanpak van de woningen. Per planteam wordt de opdracht bepaald. De belangrijkste rol voor de planteams is het uitwerken van de plannen voor de aanpak van de woningen. Zij denken mee over het renovatievoorstel en het uitverhuistraject. 

Wie zitten er in een planteam?
Per deelproject komt er een planteam. Een planteam bestaat uit:

  • Havensteder;
  • Bewonersondersteuning door Huurdersvereniging Vreewijk (HvV) of Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV);
  • Externe adviseurs (zoals een architect);
  • Maximaal vijf vertegenwoordigers van de bewoners uit de pilots.

De bewoners worden geselecteerd door een verkiezing. De HvV en BOV organiseren deze verkiezing.

De rol van de bewoners in het planteam is:
– het kritisch volgen van de planuitwerking;
– terugkoppeling geven naar overige bewoners (de achterban) via bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
– meningen/opmerkingen/ideeën van de achterban inbrengen in de planteamoverleggen;
– deelname aan eventuele bewonersavonden.

Hoe pakken we het aan?
– Wij streven naar een zo breed mogelijke afspiegeling van bewoners in het plangebied.
– Per regulier verhuurd adres mag één persoon zich kandidaat stellen.
– HvVreewijk bericht Havensteder over de uitslag en geeft de namen en contactgegevens door van de gekozenen.
– Havensteder nodigt het nieuwe planteam uit voor een vergadering.
– Het planteam koppelt informatie terug aan de bewoners uit hun straat.

Denkt en doet u mee?